Mødeaktivitet

Møder i forbindelse med afklaring af elevernes fremtidige uddannelsesforløb afholdes på Fenskær Efterskole. Forældre, sagsbehandler og evt. UU-vejleder inviteres til at deltage i møder om den enkelte elev sammen med eleven og dennes kontaktlærer.

Som efterskole får vi ikke resurser til at tage ud af huset, men hvis fx kommunen har mulighed for at betale timeløn og kørsel for mødedeltagelse, er vi positivt indstillede på at deltage.