Info

Fenskær Efterskole er en prøvefri, praktisk-musisk specialefterskole med hovedvægten lagt på værkstedsundervisning.

Skolen består af to afdelinger: efterskoleafdelingen og udslusningsafdelingen, 3U.

Et skoleår på Fenskær består af 42 skoleuger.

For at blive  optaget som elev på skolen, skal den unge sammen med hans/hendes voksne til samtale på skolen. Aftale om et besøg laves ved telefonisk henvendelse til kontoret.