Samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg m.m.

Samarbejdsudvalg
Samarbejdsudvalget på Fenskær Efterskole består af 6 medlemmer: tillidsrepræsentant, lærerrådsformand, sikkerhedsrepræsentant, repræsentant fra teknisk/administrativt personale samt forstander og viceforstander.
SU holder møde 2 gange årligt. Medlemmer kan i øvrigt indkalde efter behov.
Første møde holdes i september måned (inden budgetlægning). Andet møde holdes i januar
måned.

Fast til dagsorden:

 1. Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation.
 2. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling medhensyn til struktur og beskæftigelse, især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng
 3. Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes ansættelsesforhold.
 4. Udbud og udlicitering.
 5. Drøfte, hvordan personalepolitikken fastlægger arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer. Fastsætte retningslinjer for tilbud om og gennemførelse af seniorsamtaler. 
  Evaluere medarbejderudviklingssamtalerne hvert år.
  Evaluere den lovpligtige arbejdspladsvurdering systematisk.
  Fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel.
  Udarbejde retningslinjer for institutionens sygefraværspolitik, herunder i møde- kommelse af medarbejderønsker om sygefraværssamtaler. Punkter til dagsorden afleveres senest en uge før mødet til viceforstander.

Sikkerhedsudvalg
Sikkerhedsudvalget på Fenskær efterskole består af en repræsentant fra ledelsen og en repræsentant for lærerne. De skal sikre der som minimum bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering hvert tredje år. Arbejdspladsvurderingen skal videregives til samarbejdsudvalget i det omfang det vedkommer samtlige medarbejdere.
Sikkerhedsudvalget skal sikre, at der bliver fulgt op på evt. mangler ved sikkerheden og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Alle medarbejdere kan få taget problemstillinger op i sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsudvalget tager derefter beslutning om det videre forløb.