Værkstedets navn: DANSK

Intro: Undervisningen i dansk foregår i et stort, lyst lokale. Lokalet er indrettet med to store fælles arbejdsborde. Ved siderne er placeret tre afskærmede arbejdspladser med stationære computere. IT-lokalet samt biblioteket ligger placeret ved siden af dansklokalet. Ligeledes er der mulighed for via en foldedør mellem dansk- og IT lokalet at gøre arbejdsmiljøet/-rummet større.
Der er en lærer og 8 elever på værkstedet. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine danskfærdigheder er det værkstedets mål gennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, herunder dansk. (Jf. Fælles mål).

Det er endvidere målet:

 • at den enkelte elev udvikler sin læsefærdighed gennem sproglig opmærksomhed, læsetræning
 • at den enkelte elev udvikler sine evner til og muligheder for at udtrykke sig skriftligt
 • at den enkelte elev får gode arbejdsvaner
 • at den enkelte elev opnår og styrker sociale kompetencer som accept af andre, hjælpsomhed og samarbejde.
 • at styrke den enkelte elevs alsidige udvikling

Indhold: Den enkelte elev vil i undervisningen arbejde med:

 • at udvikle egne læsefærdigheder.
 • at øge egen læseforståelse
 • at lave grammatiske øvelser
 • at lære at samtale om og debattere forskellige emner på værkstedet
 • at lære at argumentere, dokumentere og begrunde små tekster.
 • at lære at skrive små historier
 • at skrive tekst til billeder
 • at fortælle/analysere et billede.
 • at lave boganmeldelser
 • at bruge computeren som hjælpemiddel i undervisningen.
 • at lære at bruge forskellige pædagogiske spil, der understøtter elevens sprog og læsning

Det tilstræbes at lave en varieret og hensigtsmæssig fordeling mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuel undervisning.
Der opstilles i samarbejde med eleven individuelle faglige mål.
Computerens mange muligheder indarbejdes som et integreret hjælpemiddel i undervisningen.

Evaluering: Elevernes faglige fremskridt i dansk evalueres løbende. Der laves en afsluttende evaluering af undervisningen med den enkelte elev kort inden periodeafslutning. Denne evaluering skrives i den enkelte elevs værkstedsudtalelse.