SammenholdSammenhold
Årlig vinterlejrskoleÅrlig vinterlejrskole

I hver af skoleårets 3 perioder vælger eleverne værksted 1 (mandag-tirsdag formiddag) og værksted 2 (torsdag-fredag formiddag). På hvert værksted er der 1 lærer og 8 elever. Eleverne vælger selv deres værksteder (første-, andet-, og tredje-ønske).

På denne side findes udførlig indholdsbeskrivelse af værkstederne. Du kan også læse en kort værkstedspræsentation på elevsiden.