Kære forældre og andre interesserede – velkommen på vores hjemmeside.

fenskaer-efterskole-vid-thumb.jpg

I kan læse mere om os på http://www.fenskaer-efterskole.dk/

Stemningen på Fenskær efterskole kan ikke beskrives, den skal opleves. Ring på tlf. 97 89 11 77 og bestil tid til et besøg - vi har kaffe på kanden og lidt hjemmebag, og I vil i forbindelse med besøget også få en rundvisning på skolen.

Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 8-14. Efter kl. 14 ringer telefonen på lærerværelset, hvor vagtlæreren i muligt omfang vil besvare opkald. Du kan også sende os en mail med dine kontaktoplysninger, så ringer vi tilbage.

Fenskær Efterskole er en musisk, praktisk og prøvefri efterskole, hvor vi tager udgangspunkt i de unges resurcer frem for  fejl og mangler. Alle unge kan lære - gennem succeser og i fællesskab kan vi fremme de unges læringslyst og læringspotentiale. Vi finder det utroligt vigtigt for et hvert ungt menneske at få mulighed for at udvikle sig sammen med andre unge i et ligeværdigt miljø.

Fenskær Efterskole henvender sig til sent udviklede unge, der har modtaget specialundervisning i folkeskolen eller har fået undervisning i specialklasser. 

Vores elever er unge med særlige behov og som desuden har svært ved at blive accepteret i et almindeligt ungdomsmiljø.

Skolen vægter de kreative og praktiske fag meget højt, og vores vifte af undervisningstilbud har fokus på disse fag fx idræt, tekstil, musik, stenhugning,billedkunst, gartneri, smykker, dansk, matematik/natur-teknink, træ, friluftsliv, drama,motor/metal m.m.

Der er undervisning formiddag, eftermiddag og aften – samtidig er der rigtig gode muligheder for og plads til, at dit barn kan lære andre unge at kende og dermed få et socialt liv og opleve et fællesskab med andre på ligeværdige vilkår.

Fenskær Efterskole har plads til 66 elever på det ordinære efterskoleforløb. Der er yderligere plads til 32 elever på 3U (udslusningsafdelingen), hvor eleverne typisk kommer efter et eller to år på Fenskær Efterskole eller en tilsvarende efterskole.

3U (ungdom, uddannelse, udvikling) er Fenskær Efterskoles udslusningsprojekt. 3U er et alment dannende uddannelsesforløb, hvor vi arbejder med bl.a. botræning og afklaring af videre uddannelse. For at blive optaget her skal man have gået på efterskole mindst et år, men ikke nødvendigvis på Fenskær Efterskole.

Vi bestræber os på at optage lige mange piger og drenge – dette afspejler sig også i det brede og varierede udbud af værksteds- og valgfag.

For at kunne gå på Fenskær Efterskole skal den unge være selvhjulpen og kunne klare den almindelige hygiejne selv. Eleven skal ligeledes være i stand til socialt at indgå i et forpligtende fællesskab, uden der konstant opstår konflikter omkring den enkelte.

De unge skal kunne agere i et frirum, hvor 3 lærere har tilsynet med elevgruppen i fritiden.

Eleverne kan gå på Fenskær Efterskole i flere år. Det kan være 8., 9., 10 eller 11. skoleår. Eleverne bliver indskrevet for ét år ad gangen.

De unge kan have forskellige diagnoser. Omfanget af de problemer, der følger med, må ikke være behandlingskrævende ud over, hvad man kan forvente i forhold til alm. pædagogisk arbejde.

Der er ikke mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve på Fenskær Efterskole.

For at blive optaget på Fenskær Efterskole skal den unge have været på besøg på skolen. I forbindelse med dette besøg afklares det, om skolen er et tilbud til den unge, og om den unge ønsker at gå på skolen. Vi anbefaler at besøge skolen i god tid, da de unge bliver optaget i den rækkefølge, vi får tilmeldinger ind, når det i fællesskab er afgjort, om vores tilbud matcher den unge. Vi starter med optagelse 1½ år før skolestart.

Udfyld kontaktformularen her eller ring på 97 89 11 77, så aftaler vi en tid.