Mere om 3U

Vores udslusningsafdeling på Fenskær Efterskole hedder 3U. Det står for Ungdom – Udvikling -Uddannelse

Udslusning – 3U

Efter ophold på Fenskær Efterskole (eller en anden efterskole ) har man mulighed for at fortsætte på vores udslusningsafdeling – 3U. Eleverne har oftest gået 2 år på efterskolen inden de fortsætter på 3U. Et 3U-forløb kan enten være et efterskoleophold eller en del af en STU-uddannelse (forhør evt. nærmere om muligheder).

Formålet er gennem et alsidigt program at give de unge mulighed for at gøre erfaringer, der kan styrke deres selvtillid og aktive engagement i tilværelsen, at øge deres muligheder for at klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid samt at give dem social kompetence.

Eleverne på udslusningsafdelingen bor lettere adskilt fra efterskolen – men er stadig en del af Fenskær Efterskole. Et udslusningsophold kan vare 1 eller 2 år. Eleverne kan kun indskrives for et år ad gangen. Der er tilknyttet 2 kontaktlærere til hvert hus. De varetager på skift undervisningen i hustimerne. Hustimerne ligger hver eftermiddag. Her undervises bl.a. i botræning (indkøb, madlavning rengøring, tøjvask ) og andre relevante emner. Gennem kontaktlæreren vejledes den enkelte elev omkring personlige forhold, økonomi, fritid og fremtidsplaner.

Ud over hustimerne tilrettelægges undervisningen individuelt:

Den enkelte elevs årsplan laves i samarbejde mellem elev, efterskolelærere og udslusningslærere og ligger klar inden skoleårets start. I årsplanen kan både indgå udslusningsprojekter på Fenskær Efterskole og specielt tilrettelagte kurser ved egnens uddannelsessteder, suppleret med arbejdsprøvning og praktik. Det er et mål at eleverne bliver klar til at flytte ud for sig selv og i størst muligt omfang bliver i stand til at klare hverdagen selv.

Reglerne i Fenskær Efterskole udslusningsafdeling er lidt anderledes end på efterskolen. Piger og drenge bor blandet i husene og de må gerne besøge hinanden. Tilsynet med eleverne varetages af lærerne på efterskolen, så eleverne vil altid – døgnet rundt – kunne henvende sig til en vagtlærer.

På 3U er vi i tæt samarbejde med den unge, forældre, Ungdommens Ungdomsvejledere og sagsbehandlere, for at få de unge sluset godt videre i deres liv.