Klubaftener på 3U. 

Formål:

At eleverne gennem klubaftener får mulighed for at udvikle og træne deres evner og kompetencer i at kunne iværksætte, opsøge og deltage i fælles aktiviteter. Herigennem opnå større indsigt og ”værktøjer” i kammeratskab og netværk.

Indhold:

Undervisningen vil bl.a. indeholde udendørsaktiviteter som bål, gåture m.m.

Indendørs vil vi lave spilleaftener med div. brætspil, boldspil, wii, samtale over aktuelle emner, filmaftener, fælles spisning m.m.

Metode:

Eleverne er på skift med til at foreslå indhold og være med til at arrangere fællesaktiviteterne, som alle er forpligtet til at deltage i.