Projektets navn: UDEPROJEKT 3U

 

Intro: Projektet afvikles på skolens grund i samarbejde med håndværksmæssigt uddannede undervisere.Det er vigtigt, at eleverne oplever en høj grad af mening med projektet, hvorfor der lægges vægt på, at de selv og kammeraterne får glæde af det udførte arbejde efterfølgende.

 

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for de praktiske opgaver indenfor anlægsarbejde/træarbejde er det projektets mål, igennem en individuel tilrettelagt specialundervisning at give eleverne kendskab, forståelse og praktisk kunnen omkring anlægsarbejde.
Målet er desuden, at eleverne udvikler evner til at arbejde individuelt og i samarbejde med andre.

 

Indhold: Der undervises i en bred vifte inden for anlægsområdet. Eleverne arbejder/stifter bekendtskab med jordarbejder, fliselægning – herunder udgravning, nivellering, opmåling m.m. Desuden arbejdes med diverse træ/tømrer arbejder herunder opsætning af stakit m.m. Eleverne lærer at møde til tiden, medbringer madpakker – altså lærer generelt, hvordan det er at være på en arbejdsplads.

 

Evaluering: Der evalueres mundtligt med den enkelte elev og med hele gruppen med fokus på forståelse af instruktion og arbejdsindsats.