Projektets navn: TEXTIL 3U

 

Intro: Textil har udgangspunkt i et velindrettet værksted, hvor der arbejdes både teoretisk og praktisk. Textil lokalet er et stort, lyst lokale med tilhørende depot samt vådrum. I lokalet er der gode muligheder for at arbejde både individuelt, i mindre grupper eller som et samlet hold. Der er arbejdsborde i forskellige højder samt enkeltmandsborde som fortrinsvis bruges, når der arbejdes ved symaskinerne. Derudover tages der på ture ud af huset for at besøge relevante udstillinger og foretage indkøb af materialer.

 

Mål: Gennem tilrettelagte projekter og bundne opgaver, f.eks. indenfor buksesyning, patchwork, billedsyning, pigment tryk og læderarbejde er det målet,

 

  • at eleverne lærer at arbejde projektorienteret med et givet emne.
  • at eleverne lærer at samarbejde om et projekt, som ikke udelukkende er valgt ud fra individuel interesse.
  • at eleverne lærer at yde en indsats i en produktionslignende situation.
  • at eleverneopnår praktiske færdigheder, som øger deres handlekompetencer i både fritid og arbejdsliv.

 

Indhold: Specialundervisningen har afsæt i fælles mål – trinmål for de almene fag, og der arbejdes løbende med evaluering.

Der arbejdes med projekter inden for det textile fag, og undervisningen kan eksempelvis indeholde elementer af:

  • syning: symaskinens brug og vedligehold, syning i hånden, mønsterarbejde og forståelse for sy vejledning, måltagning og tilretning, syning af beklædnings- og brugsting samt tekstile billeder
  • ramme- og pigmenttryk, derunder også farvelære samt billedforståelse.
  • vævning, strikning og snorearbejde: primitiv vævning, skaftevævning, snoning og fletning/knytning.
  • filtning: nuno filtning, nålefiltning, filtning af både flade og rummelige emner.
  • læder, skind og pels syning, indføring i grundlæggende arbejdsteknikker og arbejdsgange.
  • dekoration: maskinsyning, håndbroderi, applikation

 

Evaluering: Den daglige undervisning starter med fælles samling, hvor hver elev fremlægger og fortæller, hvad eleven har arbejdet med sidste gang. Der evalueres på, hvad der er gået godt, og hvad der skal ændres, hvorefter næste skridt planlægges.

Undervisningen evalueres med den enkelte elev ved projektafslutningen. Denne evaluering skrives i elevens projektudtalelse.