Projektets navn: RENGØRING OG HYGIEJNE 3U


Intro:
Undervisningen foregår i skolekøkkenet på udslusningsafdelingen, i elevernes egne værelser samt i fællesrummet på udslusningsafdelingen.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse i de praktiske opgaver inden for rengøring og hygiejne, er det projektets mål,

* at eleverne bliver i stand til at håndtere forskellige rengøringsmidler og får en
   forståelse for, hvilke midler det er mest hensigtsmæssigt at benytte.
* at eleverne tilegner sig viden om fødevarehygiejne, så de kan håndtere
   fødevarer på en hensigtsmæssig og sundhedsforsvarlig måde.
* at eleverne får viden om personlige plejeprodukter og deres anvendelse.

Indhold: Projektet tager udgangspunkt i elevernes egen viden om rengøring og hygiejne og består af tre dele:
1.del: Rengøring. Eleverne vil i løbet af forløbet blive stillet overfor praktiske opgaver, hvor de præsenteres for forskellige redskaber til at praktisere hensigtsmæssig rengøring. Rengøringen vil have udspring i, hvordan man holder sin bolig ren, alt fra soveværelse og opholdsrum til badeværelse og køkken.
2.del: Fødevarehygiejne. Der undervises i bakterier i grønsager og kød samt i, hvordan de forskellige madvarer skal håndteres i et køkken.
3. del: Hygiejne. Eleverne bliver undervist i personlig hygiejne samt tøjvask. Seksualundervisning kan indgå.

Evaluering: Ved projektets afslutning evalueres forløbet med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens projektudtalelse.