Projektets navn: MOTION OG TRIVSEL 3U

Intro: Undervisningen kan foregå mange steder på skolen og i vores lokale miljø. I sommerhalvåret benytter vi ofte vores boldbane, naturpark, multibane og Klosterheden. I vinterhalvåret benytter vi i stor grad vores hal, som også rummer styrkerum og teorilokale. Hallen er udgangspunkt for undervisningen. Eleverne kommer i projektet til at arbejde med flere forskellige organisationsformer. Individuelt, par, grupper og hold er nogle af de organisationsformer, der arbejdes med.

Formål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine faglige færdigheder er det projektets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag med fokus på idræt. (Jf. Fællesmål).
Det er endvidere formålet:

-      at eleverne udvikler idrætslige, personlige, sociale og kropslige kompetencer.

-      at eleverne oplever glæde og lyst til at udøve idræt.

-      at eleverne tilegner sig forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.

-      at eleverne opnår indsigt i og får erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

-      at eleverne tilegner sig forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

Indhold: I faget vil vi arbejde ud fra forskellige perspektiver blandt andet det legende, det konkurrenceprægede, det eksperimenterende og det sundhedsmæssige.
Eleverne arbejder i faget med bevægelse i mange forskellige situationer og former. Hovedvægten lægges på arbejdet med fysisk træning og forståelse af, hvordan dette påvirker kroppen. Styrketræning, crossfit, cirkeltræning, spinning og løb udgør en stor del af undervisningen. Desuden skal eleverne arbejde med teori, hvor der både ses på fysiologi og anatomi, men også på kost og ernæring.
Eleverne arbejder med at:

-      udøve forskellige opvarmnings- og grundtræningsforløb.

-      udføre og øve forskellige træningsformer.

-      afprøve forskellige former for tests.

-      udvikle og træne enkle, tekniske færdigheder inden for styrke- og udholdenhedstræning.

-      forstå og handle efter oplæg i fysiologi og anatomi.

-      udtrykke sig kropsligt med og uden musik, herunder anvende de rytmiske bevægelseselementer.

-      udforske mulighederne i aktiviteter og idræt udendørs/i naturen.

-      inddrage naturen i forbindelse med fysisk aktivitet.

-      træne udholdenhed, styrke og smidighed.

-      afprøve forskellige former for styrke- og udholdenhedstræning

 Undervisningen omfatter:

-      eksperimenterende lege og spil

-      introduktion af forskellige opvarmningsformer

-      løb og leg i naturen

-      elementær forståelse af sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet.

-      træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition.

-      indsigt i kroppens opbygning og organernes funktion.

-      personlig hygiejne.

Evaluering: Kort inden periodeafslutningen evalueres undervisningen med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens projektudtalelse. Enkelte forløb evalueres med hele gruppen undervejs i perioden.