Projektets navn: FØRSTEHJÆLP 3U

 

Intro: Kurset afvikles i fællesrummet på 3U, hvor der er god plads til teoriundervisning og plads til praktisk undervisning. Varigheden er 12 timer.

 

Mål: Målet er, at eleverne kan udføre basal førstehjælp, hvis de oplever et andet menneske have brug for dette.

 

Indhold: Eleverne undervises i almen førstehjælp, herunder
- hjælp ved livstruende situationer
- hvordan man handler hurtigt og sikkert i en presset situation
- tilkald af ambulance o.a. ved ulykker: hvor ringer man hen, hvad siger man osv.
- at give kunstigt åndedrag

 

Evaluering: Ved afslutningen af kurset skal eleverne bestå en prøve. Hvis denne bestås, udstedes et førstehjælpsbevis til den enkelte elev.