Projektets navn: DANSK OG MATEMATIK 3U

Intro: Undervisningen foregår i skolens lokaler, datalokalet og dansklokalerne. Der er mulighed for, at de elever, der er lydfølsomme, kan arbejde i enerum.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine dansk- og matematikfærdigheder er det værkstedets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at forbedre elevens standpunkt i almene skolefag, specifikt dansk/matematik. (Jf. Fælles mål).

Herudover er det målet:
- at den enkelte elev udvikler sin læsefærdighed gennem sproglig opmærksomhed og læsetræning.
- at den enkelte elev udvikler sine matematiske færdigheder gennem træning/brug af regnearterne.
- at den enkelte elev udvikler sine evner til og muligheder for at udtrykke sig skriftligt evt. med computeren som hjælpemiddel.
- at eleven får gode arbejdsvaner, som motiverer og giver selvtillid til egen formåen.
- at eleven opnår/styrker sociale kompetencer som accept af andre, hjælpsomhed og samarbejde.

Indhold : Specialundervisningen har afsæt i fælles mål – trinmål for de almene fag, og der arbejdes løbende med evaluering.
Undervisningen indeholder:

 • Sproglig opmærksomhed og sprogforståelse
 • Læsning. (Lettere romaner, noveller, digte, artikler, aviser m.m.)
 • Stavetræning
 • Grammatiske øvelser
 • Skriftlig formulering
 • Skrivetræning
 •  Brug af regnearterne
 •  Opøve forståelse af hverdagsmatematik (pengeforståelse, gennemskue tilbud, egen       
   økonomi)
 •  Arbejde med tid       
 • Bruge computeren som hjælpemiddel
 • Diverse spil, der understøtter sprog og læsning/matematik.

Der tages udgangspunkt i elevens faglige niveau.

Der gives individuel undervisning, fællesundervisning samt i visse tilfælde undervisning i mindre grupper.
Computerens mange muligheder som hjælpemiddel forsøges indarbejdet som muligt værktøj.
Der bruges forskellige træningsprogrammer bl.a. fra Mikroværkstedet.
Der anvendes materialer fra hverdagen (annoncer, tilbudsaviser m.m.) i undervisningen.

Evaluering: Elevernes faglige fremskridt evalueres løbende. Kort inden projektafslutning evalueres undervisningen med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens projektudtalelse.