Projektets navn: BROBYGNING 3U

 

Intro: Undervisningen foregår på lokale erhvervsskoler. Efterskolen sørger for transport til og fra uddannelsesstederne. 

Brobygningsforløbene tilrettelægges i samarbejde mellem erhvervsskoler og Fenskær Efterskole og er særligt tilrettelagte forløb for vores elevgruppe. Holdstørrelsen er maksimalt 16 elever. Et brobygningsforløb varer 10 dage.

Hver elev må maksimalt have 30 brobygningsdage pr. år – altså 3 brobygningsforløb.

 

Mål: Målet er at give eleverne mulighed for en uddannelsesafklaring,både med hensyn til retning og niveau. Eleverne kommer med ønsker til, hvilke brobygningsforløb de gerne vil deltage i.

Det er endvidere målet at give eleverne en større indsigt i uddannelsesforhold, arbejdsliv og en større viden om samfundet. Alt sammen for at styrke de unges mulighed for at blive aktører i deres eget liv.

 

Indhold: Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne får et indblik i, hvilke muligheder uddannelserne giver, samt hvilke krav der stilles. Forløbene er særligt tilrettelagt Fenskærs elevgruppe, og der er blandt andet taget hensyn til, at elevgruppen lærer bedst med ”hænderne”.

For hvert brobygningsforløb er indholdet i undervisningen affødt af det indhold, der ligger i den pågældende uddannelsesretning.

 

Evaluering: Der foregår dels en løbende evaluering mellem faglærere og elever. Afslutningsvis deltager en 3U-lærer i evaluering af hver enkelt elev. Dvs. at hver enkelt elev får en vurdering af sin arbejdsindsats, motivation, vedholdenhed samt elevens muligheder inden for den pågældende uddannelse.