Praktik 3U

 

Intro: Eleverne har mulighed for at ønske praktik 3 uger i efteråret og 3 uger i foråret. Praktikken foregår som udgangspunkt i skolens nærområde, så eleverne efter en endt praktikdag kan fortsætte med undervisning på efterskolen. Herved får skolen bedre mulighed for at vurdere, hvor stor erhvervsevne den enkelte elev har (hvor mange timer den unge kan klare at arbejde og samtidig få sit liv til at fungere).

 

Mål: Målet er at give eleverne mulighed for at afprøve forskellige erhverv, så de bliver mere uddannelsesafklarede – både med hensyn til retning og niveau. Eleverne kommer med ønsker til, hvilke praktikker de gerne vil deltage i.

Det er endvidere målet at give eleverne en større indsigt i arbejdsliv og en større viden om samfundet. Alt sammen for at styrke de unges mulighed for at blive aktører i deres eget liv.

 

Indhold: Huslærerne hjælper med at etablere kontakt til praktikstedet og følger løbende op på praktikken. I første omgang aftales en praktik på en uge. Hvis det fungerer godt, er der mulighed for at forlænge praktikken med to uger.  Huslærer og elev aftaler med praktikstedet, hvor lang den unges arbejdsdag skal være.

 

Evaluering: Der foregår en løbende evaluering mellem elev, praktiksted og huslærere. Afslutningsvis deltager en huslærer i evaluering af hver enkelt elev. Hver enkelt elev får en vurdering af sin arbejdsindsats, motivation, vedholdenhed samt muligheder inden for det pågældende erhverv.