KLUBAFTEN 3U                               

Intro: Undervisningen tager udgangspunkt i fællesrummet på udslusningsafdelingen, men kan i princippet foregå de steder, hvor elevernes ideer fører hen.

Mål: Målet er, at eleverne gennem klubaftener får mulighed for at udvikle og træne deres evner og kompetencer i at kunne iværksætte, opsøge og deltage i fælles aktiviteter for herigennem at opnå større indsigt i kammeratskab og netværk. Herudover er målet, at eleverne på skift foreslår indhold og planlægger fællesaktiviteter, som alle er forpligtet til at deltage i.

Indhold: Undervisningen vil bl.a. indeholde udendørsaktiviteter som bål, gåture m.m. Indendørs vil eleverne kunne planlægge spilleaftener med div. brætspil, boldspil, wii, samtale over aktuelle emner, filmaftener, fælles spisning m.m.

Evaluering: Der evalueres efter hver klubaften, så planlæggerne får en umiddelbar feed back.